Εγκυκλιοι

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Προθεσμίες Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1) Η υποβολή των δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία α' ή β΄ κατηγορίας πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους με αρχή για το ψηφίο 1 την 1 Μαρτίου 2010 και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες μέρες ως ακολούθως:

Διαβάστε Περισσότερα...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα...

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

.- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ΔΩΡΕΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Ποιος είναι υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς;

Ο κληρονόμος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του (άρθρο 61 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών - Δωρεών - Γονικών παροχών, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2961/01).

Διαβάστε Περισσότερα…